HOME > Budo Dojo Guide > Kagoshima Prefecture Kobudo Promotion Society

In Kagoshima Prefecture Kobudo Promotion Society, the following budo schools are members. Kurama Yoshin-ryu, Jigen-ryu, Shorin-ryu Karatedo, Daito-ryu Aikijujutsu, Naginatado, Nodachi Jigen-ryu, Satsuma Aikido, Muso Jikiden Eishin-ryu, Muso Shinden-ryu Iaido, and Shinkage-ryu Hyoho.
For more information, please contact the Secretariat below.

Contact

Dojo nameKagoshima Prefecture Kobudo Promotion Society
RepresentativeKagoshima Prefecture Kobudo Promotion Society Secretariat
E-mailapple.st@vanilla.ocn.ne.jp

Show more dojos!

Related Article

Worldwide Koryu Dojo Report

Exploring the spirit of the Ryukyu

Koryu-experience

Go to top.