HOME > Budo Dojo Guide > Ichigi-do bujutsu Tendo-kai

Tenjinshoden Katori Shinto-ryu in general (iai, bojutsu, naginata, omote-dachi, gogyo no tachi, shichijo no tachi, Yari, Ryoto, kodachi, and jujutsu).
Kashima Shinto-ryu bojutsu, Takenouchi-ryu Iaijutsu, etc.
Attention: When entering our class, please submit a resume (including your budo experience).

Training date and time / Location

Twice a month on Sundays and once or twice a month on Wednesdays, 10:30 - 16:00. Practice days may change according to availability, Kashima Jingu Shuyodojo (Miyanaka, Kashima City, Ibaraki Prefecture)

Contact

Dojo nameIchigi-do bujutsu Tendo-kai
RepresentativeMunenori Shiigi

Show more dojos!

Related Article

Worldwide Koryu Dojo Report

Exploring the spirit of the Ryukyu

Koryu-experience

Go to top.