HOME > Feature Videos > The Itto-ryu Kumitachi and kiriotoshi as seen through the eyes of Uchikata and Shikata

Yuji Yabuki
18th soke (headmaster) of Ono-ha Itto-ryu, 3rd head of the Reigakudo

Uchikata:Masashi Asai(Menkyo-Kaiden)
Shikata:Toru Ishizaki(Menkyo-Kaiden)

the first kumitachi, Hitotsu Gachi
the second kumitachi, Mukae Tsuki
the third kumitachi, Tsuba Wari
the fifth kumitachi, Wakigamae no Tsuki