HOME > Feature Videos > Tenshin Taido(Shintaido) Aoki Hioryuki & Systema Kitagawa Takahide