HOME > Feature Videos > Gojyu-ryu Karate×Chinese martial arts collaboration in OKINWA Miyahira Tamotsu & Miyazato Nobumitsu