HOME > Feature Videos > Shuriken × Jujutsu for Self Defense Waden-ryu Shuriken and Yamai-ryu Jiu-jitsu 2