HOME > Budo Dojo Guide > Mugai-ryu Iai, International Iaido Organization Hougyoku-kai, Shirakawa dojo

Training date and time / Location

My Town Shirakawa 2 Honmachi, Shirakawa-shi, Fukushima Sunday 10:00-11:30

Contact

Dojo nameMugai-ryu Iai, International Iaido Organization Hougyoku-kai, Shirakawa dojo
RepresentativeHougyoku Takeda
E-mailinfo@mugairyu.net
Official sitehttps://mugai.org/

Show more dojos!

Related Article

Worldwide Koryu Dojo Report

Exploring the spirit of the Ryukyu

Koryu-experience

Go to top.