HOME > Budo Dojo Guide > Masaki-ryu Manriki kusari-jutsu, Edo machikata Jutte Hojo Atsukaiyo Masaki-kai

We have handed down the “Masaki-ryu Manriki kusari-jutsu” and “Edo Machikata Jutte Torinawa Atsukaiyo”.
“Masaki-ryu Manriki kusari-jutsu” was founded by Masaki Tarodayu Toshimitsu, a samurai of the Mino Ogaki clan during the Horeki era (1600-1868).
“Edo Machikata Jutte Hojo Atsukaiyo” is a capturing technique of the Edo Machikata established by Kamei Magoroku Shigemura, a samurai of the Sanshu Yoshida clan during the Kyoho era (1868-1868).
In 1998, the previous Soke Nawa Yumio announced the abolition of the Soke system. A new system of “Shihanke” was established, which has continued to the present day.

Training date and time / Location

Practice days: Saturday 13:00 - 16:00 Location: Shobukan Nio dojo, 1-17-13 Minamisuna, Koto-ku, Tokyo

Contact

Dojo nameMasaki-ryu Manriki kusari-jutsu, Edo machikata Jutte Hojo Atsukaiyo Masaki-kai
RepresentativeShinichi Sano
E-mailmk-sano@ymobile.ne.jp

Show more dojos!

Related Article

Worldwide Koryu Dojo Report

Exploring the spirit of the Ryukyu

Koryu-experience

Go to top.