HOME > Budo Dojo Guide > International Budo Seifu-kai Tokyo branch Nihon-den Jujutsu study group Jutoku-kai

Contact

Dojo nameInternational Budo Seifu-kai Tokyo branch Nihon-den Jujutsu study group Jutoku-kai
RepresentativeNobumasa Yoshida
E-mailny-bushido@voice.ocn.ne.jp
Official sitehttp://seifukai.tokyo.jp/

Show more dojos!

Related Article

Worldwide Koryu Dojo Report

Exploring the spirit of the Ryukyu

Koryu-experience

Go to top.