HOME > Budo Dojo Guide > Wado-ryu Karatedo Bushin-kai

At this dojo, we teach jujutsu kempo, which was passed down from Hiroki Otsuka Meijin, the founder of Wado-ryu karatedo, to Kazuo Sakura shihan. Member of Japan Karatedo Federation and Wado-kai.

Training date and time / Location

Practice days: Monday, Wednesday, Friday, 19:00 - 21:00 Place: Sanwa Shoji Bldg. 3F, 7-2-22 Maribu-cho, Iwakuni-shi

Contact

Dojo nameWado-ryu Karatedo Bushin-kai
RepresentativeChief of Headquarters: Takanori Matsuo
E-mailhideki.seta@hi2.enjoy.ne.jp

Show more dojos!

Related Article

Worldwide Koryu Dojo Report

Exploring the spirit of the Ryukyu

Koryu-experience

Go to top.