HOME > Budo Dojo Guide > Enku-ryu Jujutsu Goshin Taijutsu Federation

At this dojo, we teach Koshikiri-bojutsu, a style handed down in Hitachi-ota City, Ibaraki Prefecture.
Our training includes Nago-bo-jutsu (6 shaku bo), Kosshi-jutsu (Tanbo-jutsu), Hayanawa-jutsu (fast rope techniques), Batto-jutsu, jujutsu and self-defense techniques.

Director of Ibaraki Koga Branch (in Sekka Bugakukan): Hiromi Suzuki
Kasukabe Class: Instructor Yoshihiro Kikuchi
Shin-Tokyo Branch: Assistant instructor Ryo Maekawa

Training date and time / Location

Wednesdays and Sundays, 1:00 p.m. - 3:00 p.m. Niiza Civic Gymnasium, etc.

Contact

Dojo nameEnku-ryu Jujutsu Goshin Taijutsu Federation
RepresentativeHironobu Sojiro Sekiyama
E-mailsiraha-enkuuryu@tbc.t-com.ne.jp
Official sitehttp://enkuuryuu.com/

Show more dojos!

Related Article

Worldwide Koryu Dojo Report

Exploring the spirit of the Ryukyu

Koryu-experience

Go to top.