HOME > Budo Dojo Guide > Japan Traditional Budo Association

Okinawa Goju-ryu Karatedo, Yoshinkan Aikido, Mugei-ryu Iaido, Shinto Muso-ryu Jojutsu (sword, sickle, etc.), Kukishin-ryu Bojutsu, Oshima-ryu sojutsu, Traditional Jujutsu, Taijiquan, Hanbojutsu

Training date and time / Location

Monday, Wednesday, Friday 18:00-21:00 (Karatedo, Jujutsu) Tuesday, Thursday 18:00-21:00 (aikido, Jojutsu, etc.) Sunday 10:00-12:50 (free practice)

Contact

Dojo nameJapan Traditional Budo Association
RepresentativeChairman: Hiroshi Kugimiya, Soke: Kuniyuki Kai
E-mailm03oio2700@yahoo.co.jp

Show more dojos!

Related Article

Worldwide Koryu Dojo Report

Exploring the spirit of the Ryukyu

Koryu-experience

Go to top.