HOME > Budo Dojo Guide > Daito-ryu Aiki jujutsu Urawa branch

We, the Urawa Branch of Daito-ryu Aikijujutsu, are a dojo directly descended from the Daito-ryu Aikijujutsu Headquarters, which was inherited by Takeda Sokaku – Takeda Tokimune – Kondo Katsuyuki (current general manager) – Kondo Masayuki (current headmaster).

Training date and time / Location

Date: Friday 19:00-21:00 Place: Urawa Komaba Gymnasium Judojo Postal Code: 330-0051 2-5-6 Komaba, Urawa-ku, Saitama-shi, Saitama

Contact

Dojo nameDaito-ryu Aiki jujutsu Urawa branch
Representative
E-mailkatsumaajioka@gmail.com
Official sitehttps://sites.google.com/view/daito-ryu-urawa/

Show more dojos!

Related Article

Worldwide Koryu Dojo Report

Exploring the spirit of the Ryukyu

Koryu-experience

Go to top.