HOME >  Feature Articles >  [Event Informaiton]The Demonstration of Japanese Traditional Martial arts

The Demonstraiton of Japanese Traditional Martial Arts(UENO,Tokyo,Japan)

Venue:Ueno Park/Fountain Square
Date:2018.2.25(Sun)
Start:Part1.10:30~ Part2.13:30~
*Free viewing


Participants:Jingaijutsu,Morishigeryu-Hojutsu,Toyamaryu-Battoujutsu,Yagyu-Shinganryu-Heijutsu,Tenjin-Myoushinryu-Jujutsu,Tamiyaryu-Iaijutsu,Todaryu-Heihou,Kirakuryu-Jujutsu,Katori-Shintoryu-Iaijutsu,Ryukyu-Kobujutsu,Gojuryu-Karate,Nihonto-Shizan-experience,Yoroi-wearing,etc.


Go to top.