HOME > Budo Dojo Guide > Kobudo-juku

1) Shinto Muso-ryu Jodo
2) Owari Tenshin koryu kempo (kempo, jujutsu, jojutsu, tanbo)
3) Shinden bujutsu: kukishin-ryu (taijutsu, bojutsu, kenpo, naginata, sojutsu, hanbo, teppan)
4) Hoten-ryu Bujutsu

Training date and time / Location

1) Every Monday, 18:30-20:30 at Kikuzumi Community Center, Minami-ku, Nagoya Every Saturday, 19:00 - 20:30 at Ju/Kendo Hall, Rohashi Sports Center, Nagoya 2), 3) Every Tuesday and Friday, 19:30 - 21:30 Headquarters (Kowa Yosin dojo) 4) As needed

Contact

Dojo nameKobudo-juku
RepresentativeHiroaki Ishida
E-mailsumera@misogi.org
Official sitehttp://www.misogi.org/sumera.htm

Show more dojos!

Related Article

Worldwide Koryu Dojo Report

Exploring the spirit of the Ryukyu

Koryu-experience

Go to top.