HOME > Budo Dojo Guide > Yoshino Bujutsu Institute

Shito-ryu Kempo Karatedo, Nihondento koryu bujutsu, Ryukyu kobudo Shinbukan

Training date and time / Location

Monday ( 17:00-19:00), Thursday (18:00-21:00), Saturday and Sunday (irregular) Prefectural Sports Hall, Ushita Community Center, etc.

Contact

Dojo nameYoshino Bujutsu Institute
RepresentativeHaruo Yoshino
E-mailyoshino@fch.ne.jp
Official sitehttp://members.fch.ne.jp/yoshino/

Show more dojos!

Related Article

Worldwide Koryu Dojo Report

Exploring the spirit of the Ryukyu

Koryu-experience

Go to top.