HOME > Budo Dojo Guide > Shushin-ryu Iai-jutsu hyoho Shushin-kan

Iai-jutsu (Include Iai, Kenjutsu, Kodachi, Nito, Sojutsu, Naginatajutsu, Shurikenjutsu, Iai-jujutsu)

Training date and time / Location

Headquarters Dojo (Kawanishi City, Hyogo Prefecture) Sundays and Thursdays 7:00 p.m. - 9:00 p.m. Osaka Toyonaka Okamachi Dojo (nearest station: Okamachi) Saturdays, 19:00 - 21:00 Osaka Kita Dojo (nearest station: Tenjinbashisuji Rokuchome) Mondays 7:00 p.m. - 9:00 p.m. Tokyo Dojo (nearest station: Yukigaya-Otsuka) Saturdays or Sundays. Direct instruction by Isao Machii kancho, once a month on Saturdays or Sundays from 10:00 a.m. to 5:00 p.m.

Contact

Dojo nameShushin-ryu Iai-jutsu hyoho Shushin-kan
RepresentativeIsao Machii
E-mailsyuushinkan@nihontou.jp
Official sitehttps://www.shushinryu.com/

Show more dojos!

Related Article

Worldwide Koryu Dojo Report

Exploring the spirit of the Ryukyu

Koryu-experience

Go to top.