HOME > Budo Dojo Guide > Iaido Eishin-kai

We practice and study Muso Jikiden Eishin-ryu Iai.
Seiza, Tachihiza, Oku-iai, Tachiuchi no kurai, Tsumeai no kurai

Training date and time / Location

Every Sunday 7:40 p.m. - 9:40 p.m. Higashimurayama Sports Center No.2 Budojo

Contact

Dojo nameIaido Eishin-kai
RepresentativeJunji Kobayashi
Official sitehttps://iaieisinkai.amebaownd.com/

Show more dojos!

Related Article

Worldwide Koryu Dojo Report

Exploring the spirit of the Ryukyu

Koryu-experience

Go to top.