HOME > Budo Dojo Guide > Mugai-ryu Iai, International Iaido Organization Hougyoku-kai, Saitama Omiya dojo

Training date and time / Location

Saitama City Lifelong Learning Center 1-10-18 Sakuragi-cho, Omiya-ku, Saitama-shi, Saitama Saturday 19:00-20:30

Contact

Dojo nameMugai-ryu Iai, International Iaido Organization Hougyoku-kai, Saitama Omiya dojo
RepresentativeHougyoku Takeda
E-mailinfo@mugairyu.net
Official sitehttps://mugai.org/

Show more dojos!

Related Article

Worldwide Koryu Dojo Report

Exploring the spirit of the Ryukyu

Koryu-experience

Go to top.