HOME > Budo Dojo Guide > Mugai-ryu Iai, International Iaido Organization Hougyoku-kai, Nishi-Shinjuku dojo

Training date and time / Location

Ekita Shirayuri Kindergarten 6-1-5 Ekita, Adachi-ku, Tokyo Sundays, 13:00-14:30 (Elementary school class is 50 min.)

Contact

Dojo nameMugai-ryu Iai, International Iaido Organization Hougyoku-kai, Nishi-Shinjuku dojo
RepresentativeHougyoku Takeda
E-mailinfo@mugairyu.net
Official sitehttps://mugai.org/

Show more dojos!

Related Article

Worldwide Koryu Dojo Report

Exploring the spirit of the Ryukyu

Koryu-experience

Go to top.