HOME > Budo Dojo Guide > Mugai-ryu Iai, International Iaido Organization Hougyoku-kai, Matsumoto dojo

Training date and time / Location

Studio Karima/Karima Matsumoto West side of TK Bldg. 1F, 2-5-8 Kiri, Matsumoto, Nagano, Japan

Contact

Dojo nameMugai-ryu Iai, International Iaido Organization Hougyoku-kai, Matsumoto dojo
RepresentativeHougyoku Takeda
E-mailinfo@mugairyu.net
Official sitehttps://mugai.org/

Show more dojos!

Related Article

Worldwide Koryu Dojo Report

Exploring the spirit of the Ryukyu

Koryu-experience

Go to top.