HOME > Budo Dojo Guide > Nihon Koshiki Bujutsu Federation Kenshin-kai

Koryu karate, Koppo, Taijutsu, Jujutsu, Kenjutsu, Nagamaki, Naginata, Kaiken, Shakujo,etc.
Hidden weapon and Weapon techniques, Heiho (mixed martial arts)

Training date and time / Location

Monday and Saturday 19:00 - 21:00 Osaka Shimizu Elementary School Gymnasium Wednesday, 19:00 - 21:00 Shimizu Community Center Tuesdays and Fridays 19:00 - 21:00 Osaka Municipal Ogiri Junior High School Kakugi Room

Contact

Dojo nameNihon Koshiki Bujutsu Federation Kenshin-kai
RepresentativeKenshin Ryugen Mori
Official sitehttps://budojapan.com/guide/detail/kenshinkai.jp

Show more dojos!

Related Article

Worldwide Koryu Dojo Report

Exploring the spirit of the Ryukyu

Koryu-experience

Go to top.