HOME > Feature Videos > Daito-ryu aikijujutsu Shiho-nage Maeda Takeshi way by Takase Michio